ورود     

 

رییس هیئت مدیره

آقای ابراهیم اسفرانی نژاد خراسانی

شرکت سامان پدیده دیبا


 

عضو علی البدل هیأت مدیره

اسد مرادی شبستری 

واحد تولیدی نیاز 


 

بازرس اصلی

آقای امیر حسین استاد حسین

واحد تولیدی مروارید


 

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای مرتضی عرفانی مقدم

واحد تولیدی ایمن آب


 

خزانه دار

آقای حمیدرضا یوزباشی

واحد تولیدی بتیس


 

عضو علی البدل هیأت مدیره

آقای محمد لواسانی کیان

واحد تولیدی پاکریز 


 

دبیر انجمن

آقای محمود طلایی

واحد تولیدی آپادانا


 

هیئت مدیره

آقای رضا صابری

واحد تولیدی سنی پلاستیک


 

بازرس علی البدل

حسین شیخ سفلی 

واحد تولیدی موج