ورود     
 مرواریدمدیر عامل : مصطفی استاد حسین نجار

محصولات تولیدی : یونیکا،اکسسوری و آیینهتلفن : 36676813-36676537
فکس : 36676812

وب سایت:
ایمیل : persianmorvaridco@yahoo.com
آدرس : تهران خاور شهر صندوق پستی :18635117

تعداد بازدید: 2104  بار

محصولات