ورود     
 نیلو(شرکت تولیدی سیرنگ پلاستیک خزر)مدیر عامل : حامد نبی پور

محصولات تولیدی : اکسسوریتلفن : 0131-3382220
فکس : 0131-3382221

وب سایت:
ایمیل : sirangplastic@yahoo.com
آدرس : رشت شهر صنعی خیابان شهید بهشتی نبش خیابان یکم

تعداد بازدید: 2777  بار

محصولات