ورود     

مجمع عمومی سالیانه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان
تاریخ انتشار: 1396/12/27
 

پیرو دعوتنامه شماره 96/199 مورخ 96/12/15 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان می‌رساند مجمع عمومی سالیانه انجمن که در محل دفتر انجمن به نشانی جاده دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید، پلاک 47 رأس ساعت 14 با حضور بازرس محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد حضور بهم رسانید. 

دستور جلسه عبارت است از:

1.     رسیدگی و تصویب گزارش هیئت مدیره

2.     رسیدگی و تصویب صورت درآمد و هزینه انجمن.

3.     انتخاب اعضای هیئت مدیره.

4.     انتخاب بازرسان.

5.     بررسی سال اقتصادی جدید و تعیین قیمت‌ها.

6.     سایر موارد.

    با تشکر

         هیئت مدیره انجمن صنفی

تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان 

زمان: چهارشنبه 97/02/05  ساعت: 14 

مکان: جاده دماوند، خیابان سازمان آب، خیابان خورشید، پلاک 47