ورود     

انتظارات فعالان اقتصادی از کمیته نجات تولید موضوع مصاحبه با ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم بهداشتی ساختمان
تاریخ انتشار: 1396/11/08
 
 

انتظارات فعالان اقتصادی از کمیته نجات تولید

شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت کمیته عالی بررسی وضعیت واحدهای تولیدی به‌منظور اتخاذ تدابیر مناسب برای ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی سال و افزایش تولید تشکیل شود.

 

به گزارش جامجم، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیسجمهور، مسعود نیلی دستیار رئیسجمهور در امور اقتصادی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولیا... سیف رئیسکل بانک مرکزی در این کمیته عضو شدهاند تا ضمن بررسی تدابیر لازم برای تحقق این مهم، پیشنهادات خود را طی مدت دو هفته برای اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه کنند.

در شرایطی که آمارهای دولت از رونق اقتصادی خبر میدهد، تشکیل کمیتهای ویژه برای کمک به بخش تولید قابل تامل است.

طرح نجات بخش تولید برای چندمینبار است که در دولت تدبیر و امید کلید میخورد، اما هنوز گلایه تولیدکنندگان به گوش میرسد. نکته مهم درباره اعضای کمیته نجات بخش تولید، این است که این افراد از ابتدای دولت یازدهم تصمیمگیران اصلی سیاستهای اقتصادی دولت بودهاند و در چهار پنج سال اخیر شاهد اجرای تفکرات آنها بودهایم.

برای مشخص شدن این موضوع با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفتوگو کردیم که نظرات و انتظارات آنها را درباره پیشنهادهایی که به این کمیته دادند، میخوانید.

نیازسنجی درستی از اقتصاد نداریم

محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی در این باره به خبرنگار ما گفت: در طول سالهای گذشته مسئولان به جای اینکه به کارخانجات موفق برای توسعه فعالیت خود کمک کنند به بنگاههایی کمک کردند که یا در حال ورشکستگی بودند یا مزیتی برای تولید نداشتند و نقدینگی را برای پرداخت اقساط معوق میخواستند.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه برای اعطای تسهیلات، کیفیت، استاندارد و نوع فعالیتهای تولید را مدنظر قرار نمیدهیم، افزود: برای رشد و توسعه بخش صنعت باید بنگاههایی که در زمینه صادرات فعالیت دارند موردحمایت قرار بگیرند، اما در بیشتر مواقع پول به بنگاههایی میرسد که یا در بحران به سر میبرند یا بدهی زیادی دارند که این موضوع با شایستهپروری در اقتصاد متضاد است.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از بخش تولید تاکنون رنگ و بوی سیاسی داشته، تصریح کرد: اگر قصد تخصیص منابع برای رشد تولید و بهبود فضای صنعت داریم باید تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی و همچنین چگونگی فعالیت بنگاه تولیدی اعطا شود، اما بانک هنوز این موضوع را قبول ندارد و عنوان میکند باید وثیقه ملکی نزد بانک گذاشته شود.

دیانی افزود: همین موضوع باعث میشود فعالیت صنعتی و ماشینآلات و تجهیزاتی که در این زمینه است، هیچ ارزشی نداشته باشد و باعث دور باطل خواهد شد که تسهیلات به صاحب بنگاه اقتصادی داده شود و بعد از آن ملکی خریداری شود و دوباره روی سند آن تسهیلات جدید داده شود و هیچ رقمی از این پول صرف تولید نشود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی با انتقاد از بانک مرکزی به منظور توسعه ندادن کارتهای اعتباری گفت: بانک مرکزی میتواند در بحث کالاهای بادوام، فروش اقساطی را در نظر بگیرد، اما پول آن به صورت نقد به تولیدکننده پرداخت شود که با انجام این کار هم کمک بزرگی به اقشار متوسط جامعه کرده و هم تولیدات ایرانی در خانه ایرانیها جای خود را پیدا میکند.

پول نمیخواهیم، جلوی قاچاق را بگیرید

ابراهیم اسفرانینژادخراسانی، رئیس انجمن صنفی لوازم بهداشتی ساختمانی ایران با توصیهای به کمیته شورای پول و اعتبار به منظور نجات بخش تولید به خبرنگار ما گفت: قطعاً این کمیته قصد دارد با اعطای تسهیلات، مشکل تولید را حل کند اما با آسیبشناسی درست میتوان دریافت مشکل تولید، نقدینگی نیست بلکه معضلات زیربنایی وجود دارد که به آن بیتوجه هستیم.

وی با بیان اینکه با اعطای تسهیلات کمبهره مشکلی از تولید حل نمیشود، تصریح کرد: یکی از مواردی که میتوان به تولید داخل کمک کرد، مهار واردات بیرویه و تسهیل در ورود مواد اولیه است. این در حالی است که مواد اولیه بنگاههای تولیدی باید از رانت فاصله بگیرد و رکود بخش تولید نیز حل شود.

اسفرانینژاد افزود: در غیر این صورت حتی اگر صدها میلیارد تومان هم بدون بهره به دست تولیدکنندگان برسد، باز هم نمیتوانند کالای خود را به دست مشتری برسانند.

رئیس انجمن صنفی لوازم بهداشتی ساختمانی ایران با تاکید بر اینکه تولید در ایران سود ندارد، گفت: اکنون فعالیتهای سفتهبازانه و دلالی سود بیشتری از تولید دارد به همین منظور سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش یافته است اما اگر تولید روند سوددهی را طی کند، نقدینگی به جای اینکه تهدیدکننده تورم اقتصادی باشد، محرک رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

کمیته به مشکلات اساسی بپردازد

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نسبت به تشکیل کمیته نجات بخش تولید در شورای پول و اعتبار خوشبین نیستم، به خبرنگار ما گفت: چندی پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح رفع موانع تولید تهیه و تدوین شد و همچنین بهبود شرایط محیط کسبوکار از اولویتهای دولت قرار گرفت اما هیچ کدام از آنها عملی نشد.

وی تاکید کرد: هنوز به مشکلات اساسی پرداخته نمیشود و فقط میخواهیم از طریق تسهیلات، امورات را رفع کنیم. کشورهای پیشرفته اقتصادشان را به بخش خصوصی دادند و خودشان تسهیلگر امور شدند، اما در ایران دولت یک رقیب بزرگ برای بخش خصوصی است.

پورقاضی، راهکار رفع مشکلات اقتصادی را رشد تولید و اشتغال دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید بودجههای مختلف را به این مسیر هدایت کنیم و برای این کار نیازی به شورا و کمیته جدید نیست. کافی است آسیبشناسی در این بخش انجام شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از دونرخی بودن ارز ادامه داد: هنوز بعد از چند سال نتوانستیم ارز را در اقتصاد کشور تکنرخی کنیم و با ادامه این روند نمیتوان به آینده خوشبین بود.

وی با اشاره به موفقیتهای دولت در اقتصاد گفت: تورم در کشور کاهش یافته، اما مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد و با تیم ناهماهنگ اقتصادی دولت بعید است مشکلات فعلاً مسیر حل شدن و بهبود را طی کنند.

تولید در شرایط اضطرار
قرار دارد

سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با انتقاد از وضعیت فعلی تولید به جامجم گفت: تولید همچنان در شرایط اضطرار قرار دارد و از آنجا که برجام نتوانست در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد و نقل و انتقال پول را به شرایط عادی بازگرداند، همه نگاهها معطوف به تولید داخل شده است.

وی افزود: اگر دولت میخواهد کمکی به واحدهای تولیدی کرده باشد بهتر است از مالیات و تأمین اجتماعی کار خود را آغاز کند. دولت تا وقتی درآمد مناسبی از فروش نفت دارد کاری به تولید ندارد، اما با کوچک ترین نوسان همه به سراغ تابلودارها میآیند، در حالی که 70 درصد فعالیتهای پنهان اقتصاد شناسایی نشدند و مالیات نمیپردازند و بخش تولید نیز باید جور آنها را بکشد.

مرتضوی با تاکید بر این که قاچاق و فساد آسیب زیادی به بخش تولید وارد میکنند، تصریح کرد: فساد قطعاً یک نفره نیست و با این فساد سیستماتیک باید مقابله شود. برای رفع این معضل باید هزینه انجام جرمی مثل قاچاق افزایش یابد، اما نه تنها این کار صورت نمیگیرد بلکه ضایعات این کار از طریق تولید تأمین میشود.

وی با بیان این که در ایران به جای بانکداری اسلامی بانکداری ربوی ترویج یافته گفت: بانکهای ما پولمحور هستند و اکنون بهدلیل سودده نبودن تولید، مجتمعهایی را میسازند که محل عرضه کالاهای خارجی است. این در حالی است که بیکاری سه میلیون نفری در کشور وجود دارد، اما با در اختیار گذاشتن بازار به خارجیها، فرصتهای آتی اشتغال را هم از خود میگیریم.

بایستی سابقه کار تولیدی داشته باشند

تشکیل گروه چهارنفره از کسانی که تاکنون نقشی در تولید نداشته و سوابق آنها در حوزههای تجاری و بانکی بوده احتمالا به گریستن بر مزار تولید خواهد کشید.

به گزارش تسنیم، امیررضا واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اعضای ترکیب کمیته ویژه چهار نفره شامل محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمد شریعتمداری و ولیا... سیف برای کمک به تولید گفت: در هیچ یک از دولتهای بعد از جنگ تحرک کافی برای تولید به دلیل نداشتن استراتژی روشن به منظورکمک به سرمایهگذاری داخلی نداشتهایم و فضای اقتصاد به زیان تولیدکننده و به سود رانتخواران و به اسم تولیدکنندگان بوده و طرحهای کمکی برای تولید هم خاصیت مسکنی داشته است.

وی افزود: ریشه این وضعیت به مدیران اجرایی کشور بازمیگردد که بسیاری از آنها حتی یک روز سابقه کار اجرایی در بخش تولید نداشته و با این مقوله کاملا بیگانهاند. در مورد این که این گروه به چه تدابیری میرسند نمیتوان پیشداوری کرد و میتوان به انتظار نشست تا جمعبندی کار کارشناسی آنها منتشر شود، اما جای خالی تولیدکنندهها در جمع گروه چهارنفره تاجران و بانکداران خالی است. حتی یک نفر از این ترکیب، سابقه کار تولیدی ندارد که با فرآیند تولید و گرفتاریهای آن آشنا باشد و همه اعضا یا در کار بازرگانی، همان واردات چه در دولت و چه در اتاق بازرگانی بودهاند یا در حوزه نظام بانکی و کار ستادی کار کردهاند. بنابراین از نظر صنفی نیز نمیتوانند نماینده تولیدکنندهها باشند.